Logo

E-post

Behöver du e-post konto?
SurfNet erbjuder allt från en till flera e-post konton enligt dina behov.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Historik  

Historik

2004

SurfNet tar i bruk ADSL-tekniken i sina bredbandstjänster också i Västra Nyland. Detta innebär bättre lönsamhet och möjliggör lägre priser på bredbandstjänster för våra kunder.

SurfNet utökar igen sitt bredbandsområde i Västra Nyland. Denna gång står Prästkulla, Skogby och Degerö områdena i Ekenäs i tur att få tillgång till bredbandstjänster.

2003

SurfNets bredbandsområde utökas kraftigt i Västra Nyland. Surfnets bredbandstjänster är nu äntligen tillgängliga även i Lappvik, Skåldö, Tenala och Bromarv.

Flere stora hemsideprojekt utförs under året. Några exempel är Fastighetsförmedlingen Raseborgs Fastighetscentral, www.rfc.fi och Sauna Akatemia www.sauna-akatemia.fi. Även större skräddarsydda logistikprogram till företag levereras under året.

2002

SurfNet introducerar sina bredbandstjänster i huvudstadsregionen.
I storstäderna Helsingfors, Esbo och Vanda levererar SurfNet nu bredbandstjänster. Också i de kringliggande kommuner så som Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Sibbo och Borgå är SurfNets bredbandstjänster tillgängliga.

2001

SurfNet satsar i huvudsak på tillväxt och att vidare utveckla det framgångsrika bredbandskonceptet. Grunden för stora expanderingar av bredbandsutbudet till huvudstadsregionen skapas.

2000

SurfNets bredbandskoncept skapas. Bredbandsförbindelser med SDSL-teknik börjar levereras till företag och privatpersoner i Hangö, Ekenäs och Karis.

1999

SurfNets första försök med bredband börjar. Hangö stad är första kunden som kopplad till Internet via bredband. Sedan står Ekenäs företagen Tammet och IDO i tur att kopplas till Internet med bredbandsförbindelser från SurfNet.

En stamförbindelse mellan Hangö och Ekenäs byggds. Funktioner och teknik flyttads till SurfNets nya och mera ändamålsenliga utrymmen i Ekenäs.

1997

Modempoolen blir trång redan och krav på inringningslinjer med 56 kbps börjar göra sig gällande. Det skaffas en ny modempool. Nu kan SurfNet också sälja ISDN åt privathushåll och apparaturen klarar 60 samtidiga inringningslinjer. SurfNets försäljning ökar stadigt hela tiden.

1996

Redan ett år efter starten införskaffas en ny modempool som ger möjlighet till ISDN-förbindelser. Nu kan SurfNet sälja ISDN-förbindelser till företagskunder. Företag så som IDO, Sporrong, MD Scand och flera andra kunder i bland annat Hangö skaffar ISDN-förbindelser för internettrafik.

1995

SurfNet startas med talkokrafter av Internet-entusiaster i Västra Nyland. Det skaffas en server och på den installeras operativsystemet Solaris för x86. Också en modempool med plats för 16 samtidiga inringningar införskaffas.

Produktupplägget består i huvudsak av modemförbindelser med en hastighet på max 28,8 kbps samt av tillverkning av hemsidor samt hemsideutrymme. Hastigheten på modemförbindelserna höjdes till 33,6 kbps.