Logo

NetBackup

Alla viktiga filer har gått förlorade och du är förbannad.
Känner du igen dig? Beställ SurfNet NetBackup-tjänsten så
slipper du samma missöde igen.
Läs mera
»  Surfnet  »  Produkter   »  Övriga tjänster   »  Internet-tjänster  

Internet-tjänster

Bild

SurfNet har genomfört ett 100-tal lyckade kommunikationslösningar baserande på kundernas specifika behov.

Vi har 3 olika huvudkategorier:

SurfNet Small Business
Det här är oftast företag som inte använder Internet som ett verktyg i sin kärnverksamhet. Det rör sig exempelvis mest om epost, informationsletande och att sköta bankärenden. I regel räcker det med dynamisk IP-adress.

SurfNet Business
Det här är oftast företag som har ett större tekniskt behov. Det kan röra sig om drift av egen epost- eller webbserver, att man använder sig av VPN-lösningar eller distansarbetar. Dessa företag behöver en eller flera fasta IP-adresser. Givetvis använder man sig även av Internet för epost, informationsletande och annat.

SurfNet Fiber
En fiberanslutning är en dedikerad fast Internetaccess som riktar sig till företag vars verksamhet kräver en kraftfull kapacitet till Internet och möjligheten att ha hela företaget konstant uppkopplat. Tjänsten är särskilt lämplig för de företag som skickar stora filer till och från företaget över Internet, har egna webb- och/eller epostservrar, VPN-lösningar och dylikt.

Dessutom finns fördelen att det är möjligt att uppgradera kapaciteten ända upp till 1 Gbit/s utan att behöva byta utrustning. Surfnet Fiber är dessutom fullständigt framtidssäker, en investering som inte går förlorad eftersom detta är en teknik man räknar med att finns kvar på en oöverskådlig framtid.