Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  Hemsidor  

Kan jag använda PHP på mina hemsidor?

SurfNet ger alltid möjlighet att använda PHP-kod på hemsidor som finns på våra servers. Sidorna kan heta sida.html eller sida.php. Vi använder PHP 5.1.2 på samtliga hemsideservrar.

För mera information om PHP, se http://www.php.net/

Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!