Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  E-post  

E-posten hinner inte komma ner innan sändningen avbryts

Om du tar emot stora bilagor eller stora mängder av epost kan Outlook Express bryta förbindelsen med SurfNets epost-server. Postlådan låser sig då för en knapp timme.

För att kringå problemet kan du:

Öka värdet för server-timeout

  1. klicka på Konton på Verktyg-menyn
  2. Välj kontot och klicka på Egenskaper
  3. Dra skjutreglaget till höger I området server-timeout på flicken Avancerat

Alternativt:

Ta bort eposten enligt följande:

  1. Gå till SurfNets hemsida.
  2. Logga in på Webmail (din email address och lösenord)
  3. Ladda ner eventulla bilagor, ta bort epost du inte vill ha.
  4. Logga ut!


Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!