Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  E-post  

E-post inställningar

SurfNets e-post fungerar med följande inställningar:
(OBS dessa inställningar skall inte användas om ni har eget domännamn)

Server för inkommande e-post:
mail.surfnet.fi
protokoll: imap
port: 993, SSL: ja

Server för utgående e-post:
mail.surfnet.fi
port: 465, SSL: ja
Kräver autentisering: ja (använd samma inloggningsuppgifter som på inkommande)

Webmail:
https://webmail.surfnet.fi


Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!