Logo

E-post

Behöver du e-post konto?
SurfNet erbjuder allt från en till flera e-post konton enligt dina behov.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  E-post  

Hur byter jag mitt webmail-lösenord?

Du kan byta ditt befintliga lösenord i SurfNet webmail genom att logga in till tjänsten, välja "inställningar" och "byt ditt webmail-lösenord".

Ange ditt gamla lösenord och sedan det nya lösenord du önskar. Du bekräftar det nya lösenordet genom att skriva det en gång till och sedan trycka "ändra".

Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!