Logo

Bredband

Vi erbjuder driftsäkra och snabba ADSL-anslutningar.
Hastigheter upp till 12 Mbit/s.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  Bredband  

Min 256k linje är inte 256k?

En förbindelse på 1024 kbps borde ju rimligtvis kunna utnyttjas fullt ut, åtminstone till datorn som finns i andra ändan av förbindelsen. Det skulle betyda att man kunde ladda ner data med 1024/8 = 128 kilobyte/s. (eftersom 8 bit motsvarar en byte)

Så är dock vanligtvis inte fallet, beroende på nedan nämnda orsaker.

  • Till att börja med anges vanligen överföringshastigheter i tiopotenser, där 1 Mbps = 1000000 bps enligt allmän praxis med överföringshastigheter, och 1000000/8=125 KB/s. Denna praxis beror på att överföring vanligen synkroniseras med en kristall i nätkortet/modemet/den linjedrivande enheten, och denna har en frekvens som är jämnt delbar med 10.
  • En annan orsak är de uppgifter som behövs av utrustningen på vägen för att kunna leverera data till rätt adress. Detta består av adressuppgifter både för sändare och mottagare, felkorrigeringsdata samt andra uppgifter. Pga Internets uppbyggnad finns dessa uppgifter i flera nivåer, och utgör därför en märkbar mängd data som måste skickas. En närmare förklaring av detta finns i den sista punkten.
  • Ingen förbindelse är perfekt. Alla förbindelser kommer någongång att råka ut för en störning av något slag, så datan som skickas inte kommer att komma fram i samma form som den sändes i. Det här är inte katastrofalt, eftersom ändutrustningen upptäcker felen, och försöker korrigera dem. Om det inte lyckas kommer den att be avsändaren att skicka just den delen som varit felaktig på nytt. Det gör förstås också att en del av bandbredden går åt, mycket beroende på linjens kvalitet.
  • Beroende på nätets uppbyggnad kommer sedan ytterligare en liten del av bandbredden att gå åt till kommunikation apparater emellan, bl.a. för att utväxla information om den bästa vägen till andra datorer, belastning på linjerna etc.
  • Den sista orsaken är själva formatet som data sänds i över Internet. Data spjälks upp i mindre block, paket, då det ska sändas över ett kommunikationsnät. Ett paket är i standarden definierad som maximalt 1500 byte, men tekniska orsaker gör att maximistorleken sänks för vissa överförningsmetoder. Av dessa paket är 6*4=24 byte IP-headers, och likaså 24 byte TCP-headers och 16 byte checksum. Det gör att i bästa fall kan själva datan bli 1436/1500 byte eller ca 95,7 %, detta utgående från att paketen verkligen är fyllda till brädden och av maximal storlek. Headersarna kommer alltid att vara lika stora, oberoende om paketstorleken minskats eller om paketet inte utnyttjas till max.


Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!