Logo

E-post

Behöver du e-post konto?
SurfNet erbjuder allt från en till flera e-post konton enligt dina behov.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  Allmänt  

Hur gör jag vid åskväder?

En blixt som slår i en telefonledning eller nära den, kan orsaka våldsam högspänning och kan via telefonkabeln transporteras långt till ett brett område. Högspänning kan orsaka skador för både telefonnätet och de apparater som finns i telefonnätet.

Största risken för sådan slags skada finns där som telefonledningarna är luftburna.

Använd inte din Internet-anslutning, trådtelefon, dator etc. under åsktid. Koppla ur all el-, Internet- samt telefonapparatur under åsktid. Risken för att el-, Internet- eller telefonapparatur tar skada och går sönder av ett åsknedslag är väldigt stor ifall dessa apparater är inkopplade under åsktid. Ifall en telefon ringer korta signaler under åsktid, kan det röra sej om falska signaler orsakade av högspänning.

ISDN-, ADSL, SDSL, HomePNA och vanlig modemapparatur kan ta skada av åsknedslag. Det är därför mycket rekommenderat att koppla ur sådan utrustning under åsktid. Det är viktigt att koppla ur både telefon- och/eller datakabeln samt alla elledningar.

En av de mest normala problemen när det gäller Internet och åska är att ISDN-terminalen i huset tar skada, vilket gör att hela telefontrafiken i huset samt all Internet trafik inte längre fungerar. Det är därför också mycket rekommenderat att koppla ur alla ledningar från ISDN-terminalen. Om ISDN-terminalen har många olika ledningar inkopplade är det en bra idé att märka ut i vilken kontakt vilken ledning hör, för att sedan kunna koppla allt rätt tillbaka.

Ofta hjälper det att ha ett högspänningsskydd till sin Internet, telefon, dator och annan apparatur, men ett högspänningsskydd ger aldrig 100% skydd och också själva högspänningskyddet kan ta skada av ett åsknedslag. Det är också viktigt att använda jordade elkontakter ifall apparaturen har en jordad elkabel.

Tyvärr hjälper jordade kontakter och högspänningsskydd inte ifall blixten slår ner väldigt intill. Blixten kan leda in högspänning via husets struktur, t.ex. antenner och skorstenar. Därför är det bra att koppla ur TV-antennens sladd ur TV:n under åsktid. Det är också bra att undvika att befinna sej nära eldstäder, för sotet i skorstenen leder ström. Det är också bra att stänga alla fönster och dörrar, för annars kan en blixttunnel skapas i dessa öppningar.

Ifall din Internet-anslutning inte längre fungerar efter åska, försök först reda ut ifall problemet är i telefonnätet eller om din egen apparatur gått sönder. Om du märker att felet är i telefonnätet bör du göra en felanmälan till din telefonoperatör. Om du har fel i din SurfNet Internet-anslutning bör du kontakta SurfNets Helpdesk, 019-2120121.

Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!