Logo

Bredband

Vi erbjuder driftsäkra och snabba ADSL-anslutningar.
Hastigheter upp till 12 Mbit/s.
Läs mera
»  SurfNet  »  Support   »  Surfnet FAQ   »  Allmänt  

Varför kommer jag inte in på www.adress.com?

Ibland kan det hända att du inte kommer fram till just den www-adressen du vill titta på. Det finns många olika, vanligen relativt tekniska orsaker till detta, men den vanligaste orsaken är följande:

Internet är ett globalt nätverk, där det inte finns ett "styrande organ", inte heller någon som garanterar att hela nätet fungerar. Varje företag och privatperson som är inkopplad på nätet köper sin förbindelse av någon, vanligen en ISP (Internet Service Provider), som sedan i sin tur vanligen köper förbindelser av en mer eller mindre global nätverksoperator. Varje del av den kedjan sköter om sitt eget nät, och ansvarar för dess funktion. På global nivå kopplas sedan de olika operatörerena ihop i vissa knutpunkter, som de gemensamt upprätthåller.

Det här betyder i klartext, att då du, t.ex. som hemma-användare går in på en websida, kommer din begäran och svaret till den, att gå igenom i bästa fall 3-4 företags förbindelser, och i värsta fall är upp till 10 operatörer inblandade. Om du då har problem med att nå fram till en specifik sida, så kan problemet ligga hos din egen operatör (då kommer du inte åt Internet överhuvudtaget), hos operatörer som upprätthåller sidan för någons räkning, eller någonstans på vägen. Det är alltså mycket svårt att säga var felet ligger.

Det bästa rådet som kan ges vid sådana här tillfällen är: vänta en stund och prova pånytt.

Det här betyder också att Internet inte bekostas av myndigheterna i USA, som vissa rykten ibland berättar...

En annan möjlighet är att sidans tillverkare har använt sig av finesser som det inte finns stöd för i din webbläsare, såsom Flash eller Java applets. I det här fallet måste du ladda ner en plugin för ifrågavarande tillägg eller skaffa en ny version av din webbläsare. I vissa fall kan sidutvecklaren också bara ha testat sidan bara med en viss läsare, och då kanske den inte fungerar i just ditt program, för trots att alla program "följer standarderna" kan en del saker se ut på olika sätt.

Finns inte det du söker i SurfNets FAQ? Fråga oss!