Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  Surfnet  »  Produkter   »  e-post och Domain   »  Domain tjänst  

Domain tjänst

För att kunna använda ditt webbhotell behöver du ha det kopplat till ett domännamn. Med verktyget nedan kan du kolla om domännamnet du vill ha är ledigt. Om det är tillgängligt kryssar du i vilken adress du vill ha och därefter är det bara att klicka på "Beställ".

Domännamn kan endast bestå av a-z, 0-9 och - (bindestreck). Ingen skillnad görs på stora och små bokstäver.

När du klickar på Kolla tillgänglighet visas status för alla toppdomäner, inte bara den du skrivit i sökfältet.

Domännamn
Exempel: www.domain.fi eller domain.fi