Logo

E-post

Behöver du e-post konto?
SurfNet erbjuder allt från en till flera e-post konton enligt dina behov.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt  
Bild

SurfNet portalen tas ur bruk 2019
20.7.2018

Under 2019 kommer vi att lägga ner vår mångåriga portal på adressen surfnet.fi.

I stället kommer en ny webbsida där vi lyfter tydligare fram våra nättjänster.

Vi tackar portalens alla besökare och välkomnar er till vår förnyade webbsida.

Webmailen kommer ni åt på adressen: https://webmail.surfnet.fiTillbaka till framsidan