Logo
Att skicka mail
28.9.2015
Bluff e-post
23.1.2015
E-post problem
26.9.2013
Serviceavbrott
15.3.2013
Serviceavbrott
27.3.2012
Julstormen
27.12.2011
Vi har flyttat
30.5.2011
Internet 40 År!
29.10.2009
e-faktura
9.9.2009
Webben 20 År
20.3.2009

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt   »  Serviceavbrott
Bild

Serviceavbrott
5.2.2014

Det kommer att uppstå serviceavbrott 6.2.2014 kl. 21:00 som varar i ca 30min.

Serviceavbrottet påverkar alla SurfNets tjänster.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet förorsakar.

Tillbaka till framsidan