Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt   »  Serviceavbrott
Bild

Serviceavbrott
5.2.2014

Det kommer att uppstå serviceavbrott 6.2.2014 kl. 21:00 som varar i ca 30min.

Serviceavbrottet påverkar alla SurfNets tjänster.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet förorsakar.

Tillbaka till framsidan