Logo

E-post

Behöver du e-post konto?
SurfNet erbjuder allt från en till flera e-post konton enligt dina behov.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt   »  Serviceavbrott
Bild

Serviceavbrott
15.3.2013

Det kommer att uppstå serviceavbrott 18.3.2013 mellan kl. 00.00 och 04.00.

Serviceavbrottet påverkar alla e-post samt hosting tjänster.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet förorsakar.

Tillbaka till framsidan