Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt   »  Serviceavbrott
Bild

Serviceavbrott
27.3.2012

Det kommer att uppstå ett ca 40min. långt serviceavbrott 2.4.2012 mellan kl. 00.00 och 04.00.
Serviceavbrottet påverkar alla SurfNet anslutningar.
Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet förorsakar.

Tillbaka till framsidan