Logo

NetBackup

Alla viktiga filer har gått förlorade och du är förbannad.
Känner du igen dig? Beställ SurfNet NetBackup-tjänsten så
slipper du samma missöde igen.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt   »  Serviceavbrott
Bild

Serviceavbrott
27.3.2012

Det kommer att uppstå ett ca 40min. långt serviceavbrott 2.4.2012 mellan kl. 00.00 och 04.00.
Serviceavbrottet påverkar alla SurfNet anslutningar.
Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet förorsakar.

Tillbaka till framsidan