Logo

Internet-tjänster

Känner du att företaget behöver mera bandbredd än vad
DSL-tekniken kan erbjuda? Om så är fallet kan du ha SurfNet
att dra in fiber till ditt företag.
Läs mera
»  Surfnet   »    Aktuellt   »  Julstormen
Bild

Julstormen
27.12.2011

Nu när alla hushåll börjar ha el igen efter stormen, så är fortfarande telefonnätet på vissa ställen ur funktion.
Om er nätkoppling inte fungerar och ni har hemtelefon, kontakta Sonera och gör en felanmälan.
Om ni inte har hemtelefon utan bara ADSL anslutning, kontakta oss på 019 212 0145 eller info@surfnet.fi

Tillbaka till framsidan